Falls Ihr noch Begriffe kennt oder Vorschläge zur Klärung habt, bitte um Kommentare!

Abfallen – afvallen

Achterliek – achterlijk

Achtknoten – achtknoop

Am Wind Kurs – an de windse kuersen

anlegen – aanleggen

anluven – oploeven

aufschießen – opschieten

backbord – bakboard

Baum – giek

Baumniederholer – neerhouder

Dichtholen – doorzetten

Fock – fok

Großsegel – grootseil

Großfall – grootval

Großschot – grootschoot

Halsen – halzen

Killen – killen

Klar zum Wenden – Klaar om te wenden

Kreuzen – opkruisen

Kreuzknoten – reefknoop

Lee – lij

leegierig – lijgierig

Luv – loef

Luvgierig – loefgierig

Palstek – paalsteek

Patenthalse – klapgijp

Pinne – helmstok

Q-Wende – stormrondje

Raumschot – ruimwind

Reff – reef

Schäkel – sluiting

Scheinbarer Wind – schijnbare Wind

Schot – schoot

Schoothorn – schoothoorn

Schotstek – schootstek

Schwimmweste – reddingsvest

Segeln – zeilen

Spring (die Leine) – spring

Steg – steiger

Steuerbord – stuurboord

Steuermann – stuurman

Unterliek – onderliijk

Verklicker – verklikker

Vorliek – vorlijk

Vorschoter – fokkenist

Vorspring – voorspring